Growing Girl

Fiberglass, resin, foam, bronze powder, concrete
30" x 14" x 12"

Growing Girl

Back to Mixed Media